Parkinsonova choroba: Stádia a průběh nemoci

Parkinsonova choroba se u každého projevuje jiným způsobem.

Ne u všech pacientů se objeví veškeré symptomy, ve stejném pořadí nebo při stejné intenzitě.

Přesto se dá Parkinsonova choroba rozdělit do několika stádií, které bývají podobné:

První stádium

Prvotní fáze Parkinsonovy choroby se projevuje příznaky, které jsou mírné a nijak neovlivňují běžný život. Pacient může cítit třes a snížení hybnosti v jedné z končetin a okolí si může všimnout změny postoje, chůze a mimiky obličeje.

parkinsonova choroba stádiaDruhé stádium

V druhém stádiu Parkinsona se příznaky, třes, ztuhlost a snížená pohyblivost, začínají rozléhat do obou stran těla. Problémy s postojem a chůzi jsou čím dál více zřejmé. Pacient je stále schopen běžného života, jen mu každodenní činnosti trvají déle.

Třetí stádium

Prostřední fáze nemoci začíná zhoršenou rovnováhou a ještě větším zpomalením pohybů. Často se stává, že pacient upadne. Příznaky začínají dělat problémy při běžných činnostech, například při oblékání se nebo při jídle.

Čtvrté stádium

Ve čtvrtém stádiu Parkinsona jsou symptomy závažné a omezující. Pacient je schopen sám vstát, ale při chození si už většinou musí něčím dopomáhat. Při běžných činnostech je potřeba pomoc okolí.

Páté, poslední stádium

Poslední stádium Parkinsonovy nemoci značí plně rozvinuté symptomy. Ztuhlost chodidel nedovoluje pacientovi stát nebo chodit. Mimo motorických příznaků se objevují také ty nemotorické (často psychické) problémy. Pacient potřebuje pomoc 24 hodin denně.

parkinsonova choroba poslední stádiumKončí Parkinsonova choroba smrtí?

Parkinsonova choroba sama o sobě není smrtelná. Její příznaky ale mohou pacientům život podstatně zkrátit.

Podle studie z roku 1990 z Japonska je mezi hlavními příčinami úmrtí pacientů s Parkinsonem zápal plic a zánět průdušek (44,1 %), zhoubné nádory (11,6 %), srdeční nemoci (4,1 %), mozkový infarkt (3,7 %) a septikémie (3,3 %).

Další studie, tentokrát z nemocnice v Stavanger v Norsku, sledovala 230 pacientů postižených Parkinsonem během let 1993 až 2009 a přišla s těmito výsledky:

  • Během této doby zemřelo 211 pacientů.
  • Průměrná doba od počátku příznaků do úmrtí byla 16 let.
  • Pacienti se dožili v průměru 81 let.
  • Pacienti s demencí měli dvakrát větší pravděpodobnost, že zemřou předčasně, než pacienti bez problémů s pamětí.
  • To samé platilo u pacientů s halucinacemi, bludy a dalšími psychotickými příznaky ve srovnání s pacienty bez těchto symptomů.
  • Muži s Parkinsonem měli o 60 % větší pravděpodobnost, že zemřou předčasně, než ženy s touto chorobou.
-->