Parkinson: jak se projevuje?

Parkinsonova choroba se projevuje mimo typického třesu i mnoha dalšími příznaky.

Hned ze začátku vás ale musíme upozornit:

Je klidně možné, že se u vás některé z těchto příznaků projevují. To však nemusí nutně znamenat, že máte Parkinsona.

Pokud však vykazujete více z těchto symptomů, měli byste navštívit svého doktora, který vás diagnostikuje.

Jak se Parkinson projevuje?

Podle nových zpráv Parkinsonova nemoc začíná v nose.

Konkrétně v buňkách, které řídí čich a ne v těch, které mají na starost pohyb, jak se doposud věřilo.

parkinson jak se projevujePrvních příznaků, podle kterých poznáte tuto chorobu, je však mnohem více:

 • Třes ruky, prstu, brady, rtu
 • Zhoršení nebo ztráta čichu
 • Náhlé zmenšení a zhuštění písma
 • Problémy s chůzí a celkovým pohybem
 • Častá zácpa
 • Zeslabení a monotónnost hlasu
 • Ztuhlý výraz v obličeji
 • Závratě a omdlévání
 • Shrbenost, špatná rovnováha
 • Problémy se spaním nebo pohyb ve spánku

Hlavní motorické příznaky Parkinsonovy nemoci

Příznaky Parkinsonovy choroby se liší od člověka k člověku a také v závislosti na stádiu nemoci.

Lékař začne zvažovat diagnostiku choroby, pokud pacient vykazuje nejméně dva z těchto symptomů a to v delším časovém horizontu.

Třes

Často se jedná o třes rukou, ale může se objevit také v jiných končetinách a částech těla. Symptom většinou mizí, pokud člověk začne konkrétní částí těla hýbat.

Ztuhlost a zhoršený pohyb

Svaly v končetinách a trupu se zdají být tužší a méně pohyblivé, ať už na jedné nebo na obou stranách. Při chůzi se paže hýbou jen minimálně nebo vůbec.

Bradykineze, zpomalení pohybu

Bradykinezi jde ze začátku obtížně rozeznat. Jedná se o celkové zpomalení pohybů. Činnosti jako vstávání z postele, oblékání se nebo i mluvení trvají déle, než je obvyklé.

Narušená rovnováha

Posturální nestabilita značí případ, kdy má člověk problém s rovnováhou ve stoje i při chůzi, dělá mu problém otáčení se a často může docházet i k pádům.

Další nemotorické příznaky Parkinsona

Při Parkinsonově chorobě je běžný výskyt dalších příznaků, které mnohdy mohou být více nepříjemné a ohromující než ty motorické.

Jsou to například:

 • Psychické problémy jako deprese, úzkosti a podrážděnost
 • Kognitivní problémy jako nemožnost soustředění se, problémy s myšlením a pamětí nebo demence
 • Problémy se spaním jako nespavost, nadměrná ospalost, mluvení a pohyb ve spánku, nebo syndrom neklidných nohou
 • Zácpa a časná sytost
 • Halucinace a blouznění
 • Zhoršený zrak
 • Nadměrné pocení
 • Sexuální dysfunkce
 • Úbytek nebo nabrání váhy

parkinson příznakyDiagnostika Parkinsonovy nemoci

Diagnostika Parkinsona není tak snadná a nevede k ní jen jedna cesta.

Vyšetření nejčastěji provádí neurolog, který si nejdříve pročte pacientovu lékařskou historii, zjístí, zdali pacient nebere léky, které by příznaky mohly způsobovat, a následně otestuje:

 • Výraz v tváři
 • Třes v pažích
 • Ztuhlosti v končetinách nebo krku
 • Možnost chůze a vstávání ze židle
 • Rychlost v obnovení rovnováhy

Následně pacientovi odebere krev a dále může naplánovat testy jako:

 • Počítačovou tomografii
 • Elektroencefalografii
 • Ultrazvuk
 • Magnetickou rezonanci

Rozdíl mezi Parkinsonským syndromem a chorobou

Parkinsonský syndrom (také parkinsonismus nebo Parkinsonův syndrom) je soubor příznaků, které jsou stejné nebo podobné jako u Parkinsonovy choroby.

Člověk s Parkinsonským syndromem nemusí mít nutně Parkinsonovu chorobu.

Přibližně 15 % pacientů s tímto syndromem je má z důvodu užívání léků, vaskulárních problémů nebo jiných neurodegenerativních onemocnění.

V počátečních fázích je pro lékaře obtížné rozpoznat, zdali se u pacienta projevila Parkinsonova nemoc nebo jen syndrom.

 

-->